Month: February 2021

Öppna en elektronisk cigarettaffär: konceptet, med eller utan franchise

När din marknadsundersökning är klar måste du fråga dig själv, med tanke på den information du har samlat in och definiera vilken kommersiell positionering du kommer att anta. För detta kommer du att förlita dig på marknadstrender, det kommersiella målet du strävar efter (i linje med din plats), men också det erbjudande som redan föreslagits …